O nás

VACPick.com byla založena za účelem pomoci majitelům rekreačních objektů snadno a rychle využít potenciál jejich nemovitostí tak, aby se z objektu, který jeho majiteli finanční prostředky odčerpává, stal prostředek pro vlastní užitek, ale i zisk. Sami nejlépe víme z našich dlouholetých zkušeností kolik peněz a úsilí stojí pravidelná údržba nemovitostí. U rekreačních objektů je tato situace ještě horší, že jsou využívány majiteli nepravidelně a z objektu, který byl zakoupen jako místo, kde budete odpočívat se stane velice snadno místo, kde pracujete tzv. od rána do večera. To co se Vám ze začátku zdálo jako zábava se mění na každotýdenní povinnost, do které se Vám ne vždy chce. Víme kolik stresu každý z nás zažívá každý den a my jsme tady, připraveni pomoci majitelům nemovitostí i jejich dočasným hostům. Majitelům nemovitostí pomůžeme vydělávat a udržovat jejich domy v nadstandardním stavu a hostům zase naplno užít dovolenou bez nejmenších starostí v krásném prostředí a bez nepříjemných překvapení.

 


Majitelé a zakladatelé VACPick.com jsou sami dlouhodobými vlastníky a pronajímateli nemovitostí a proto detailně známe veškeré situace, které s tímto souvisí. Samozřejmě využíváme i krátkodobých pronájmů domů, a to jak v České republice, tak i zahraničí a z tohoto důvodu si dovolujeme tvrdit, že jsme schopni zajistit nejvyšší standard jak pro pronajímatele tak i pro prázdninové hosty. Sami nejlépe víme, co od kvalitního ubytování očekáváme a také víme, jak to zajistit. Majitelé nemovitostí, tak budou prostřednictvím svých nemovitostí bez starostí vydělávat a hosté zažijí nejvyšší úroveň služeb a budou se k nám rádi vracet.About Us


VACPick.com was established to help the owners of holiday homes easily and quickly use the potential of their property, which drains its owner's funds. It may become a means for their own benefit and also profit. We know best from our many years of experience, how much money and effort it costs for property maintenance. In the case of recreational facilities, this situation is even worse, that they are used by the owners irregularly, and from a building that was purchased as a place to rest, it very easily becomes a place where you work from morning to evening. What seemed like fun to you from the beginning turns into a weekly duty, which you don't always want. We know how much stress each of us experiences every day and we are here, ready to help property owners and their temporary guests. We will help property owners to earn and keep their houses in above-standard conditions and guests to fully enjoy a holiday without the slightest worries in a beautiful environment and without unpleasant surprises.

 


The owners and founders of VACPick.com are themselves long-term owners and lessors of real estate and therefore we know in detail all the situations related to this. Of course, we also use short-term house rentals, both in the Czech Republic and abroad, and for this reason we dare to say that we are able to ensure the highest standard for both landlords and vacation rental guests. We know best what we expect from quality accommodation and we also know how to ensure it. Property owners will earn without worries through their properties and guests will experience the highest level of service and will be happy to return to us.